Новини, анализи и интервюта за отбрана, сигурност и армия.

Приоритети в областта на отбраната по време на българското председателство на съвета на ЕС

1. Активно подпомагане на изпълнението на инициативите по прилагане на приоритетите на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната.

Цели:
– Развитие на модули и проекти в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество;
– Провеждане на дейностите от пробния цикъл на Координирания годишен преглед на отбраната, стартирал през есента на 2017 г.;
– Подпомагане на диалога между държавите, членки на ЕС, и между тях и институциите на ЕС за прилагане на Европейския план за действие в областта на отбраната и Европейския фонд за отбрана;
– Засилване на отбранителното сътрудничество между държавите членки и стимулиране на работата по Подготвителното действие за финансиране на научни изследвания за технологични разработки на продукти с двойно приложение по посока създаване на Европейската програма за отбранителни изследвания.

2. Подкрепа за развитието на военните способности на ЕС.

Цели:
– Финализиране на Плана за развитие на способностите;
– Подпомагане на диалога между държавите, членки на ЕС, за намиране на решения на идентифицираните проблеми по практическото използване на Бойните групи на ЕС.

3. Укрепване на сигурността на Западните Балкани.

Цели:
– Подкрепа на усилията на ЕС за изграждане на капацитет у партньорите в областта на сигурността и развитието;
– Стимулиране на диалога между ЕС и НАТО по въпросите на изграждането на капацитет у партньорите в областта на отбраната.

4. Задълбочаване на сътрудничеството ЕС-НАТО в изпълнение на Декларацията от Варшава.

Цели:
– Прилагане на пакета с конкретни мерки по изпълнение на Декларацията от Варшава, като се избягва дублирането и се осигури взаимно допълване, по отношение на хибридните заплахи, морските въпроси, кибер сигурността, отбранителните способности, отбранителната промишленост, научните изследвания, ученията и изграждането на капацитет у партньорите в областта на сигурността и развитието;
– Задълбочаване на практическото сътрудничество между ЕС и НАТО в операции в Средиземно море.

Влезте в профила си

Попълнете формите по-долу за да се регистрирате

Отново Вашата парола

Моля, въведете Вашето потребителско име или email за да възстановите паролата си.